Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında M Ə L U M A T

Torpaq müsabiqə və hərracları noyabr ayının 07-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  
(Ərizələr 07 oktyabr 2019-cu il - 06 noyabr 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)