Faiq Şükür  oğlu Məlikov  -  Direktor

Salavat Mülküm oğlu İbrahimov  -  Direktorun müavini

Zakir Arif oğlu Həşimov  -  Direktorun müavini

Səadət İsmayıl qızı İsmayılova - Baş məsləhətçi-hüquqşünas